مهندس سهراب یوسف شاهی

مسئول بخش تحقیق،  توسعه و مشاور عالی شرکت دال ماندگار

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ