سید مهدی عبادی

دکترای مکانیک از دانشگاه تهران

استاد دانشگاه

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ