روش کلی اجرای سقف دال مجوف یوبوت و دال وافل


 
 1- بستن قالب تخت زیرین دال

در این مرحله با توجه به تجهیزات موجود، قالب بندی زیرین دال انجام می شود.این قالب ها می توانند از جنس چوب، فلز مدولار و … باشند .
جهت قالب بندی حتما می بایست از اسکافلد استفاده نمود. 
2- بستن شبکه آرماتور پایین دال

شبکه آرماتور پایین طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شود که حداقل یک میلگرد در بین قالب های یوبوت قرار گیرد.

 
3- با توجه به نقشه های اجرایی، چیدن قالب های یوبوت

در این مرحله قالب های یوبوت طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها بوسیله بندهای تعبیه شده بر روی آنها تنظیم می گردد.

نکته: توصیه می گردد بعد از تکمیل عملیات یوبوت گذاری خرک هایی قبل از بستن مش بالایی همانند تصویر در بعضی از نقاط سقف علی الخصوص در کناره ها جاگذاری شود تا نه تنها از نشست احتمالی مش میلگرد جلوگیری و ضخامت مفید سقف رعایت گردد، بلکه ظرفیت برشی دال نیز افزایش یابد. 
4- جاگذاری کلاهک های برشی طبق نقشه

در این مرحله کلاهک های برشی اجرا می گردد که در صورت عدم اجرا، بعد باز کردن قالب سقف دچار برش پانچ و ریزش می گردد. لذا اجرای این کلاهک های برشی فوق العاده مهم هستند و دستگاه نظارت می بایست حتما اجرای دقیق آن را از تیم پیمانکار خواهان باشند.

5- جاگذاری کلاف دور بازشوها


6-  بستن شبکه آرماتور بالای دال

در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.

7-بتن ریزی لایه اول 

در اجرای این نوع دال ها، بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدود ۵ الی ۱۰ سانتی متر( بسته به اندازه قالب ها)، ریخته می شود و بلافاصله کارگران شروع به ویبره لایه اول می نمایند.
نکته: قبل از عملیات بتن ریزی می بایست در هر 2 متر مربع  مش بالایی با سیم آرماتوربندی به سر اسکافلدها بسته شود تا هنگام بتن ریزی بعلت فشار پمپ مش بلند نشود.


8-تکمیل بتن ریزی

لایه دوم بر روی لایه اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. باید توجه داشت فاصله زمانی بین بتن ریزی در دو لایه نباید به قدری باشد که باعث گیرش لایه اول گردد.

9- باز کردن قالب های کف و گذاشتن پایه اطمینان

پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب ها از زیر دال جمع و به طبقه دیگر منتقل می گردد.
باید توجه داشت کلیه مباحث مربوط به قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی و نگهداری از بتن که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آمده است در مورد این دال ها صادق می باشد و باید به دقت اجرا گردد.

به همچنین پایه اطمینان تا بعد از بتن ریزی سقف بعدی می بایست در زیر سقف باقی بماند در غیر اینصورت وزن بتن ناشی از سقف بالایی باعث ایجاد خیز و ترک در سقف پایین خواهد شد.

9- اجرای دیوار برشی

آرماتور های دیوار برشی و ستون و تیر (در صورت وجود) طبقات بعدی حداقل یک روز بعد از عملیات بتن ریزی سقف طبق نقشه اجرا گردند.